Accept

Attentie!

U verlaat nu onze website.

  • Deze link opent de website van een andere, rechtsgeldige entiteit
  • U dient zich er bewust van te zijn dat bij het openen van de website van een dochteronderneming, de lokale wetgeving van het betreffende land geldt.
  • Deze wetgeving kan afwijken van de wetgeving die geldt voor de huidige website.
  • De verantwoordelijkheid bij het wisselen naar een andere internet website ligt bij u.
Accept