Privacy verklaring

Privacyverklaring

Verzamelen van gegevens: 
Welke gegevens er worden verzameld is afhankelijk van welke aanbiedingen van onze internetsites u gebruikt:

Bezoeken aan de websites:
Bij een bezoek aan onze website zendt uw internetbrowser om technische redenen automatisch gegevens naar onze webserver. Hierbij gaat het onder andere om datum en tijdstip van het bezoek, URL van de verwijzende website, opgeroepen bestand, hoeveelheid verzonden gegevens, type en versie van de browser, besturingssysteem en uw IP-adres.

Deze gegevens worden apart van andere gegevens opgeslagen die u in het kader van het gebruik van onze aanbieding invoert. Een koppeling van deze gegevens aan een bepaalde persoon is voor ons niet mogelijk.

Hiervoor worden zogenaamde cookies gebruikt. Een cookie kenmerkt de informatie die een webserver naar een browser stuurt, welke de browser weer bij een later bezoek naar dezelfde webserver terugstuurt (zogenaamde ‘browser- of sessie-cookie’). Met behulp van cookies is het mogelijk om informatie tussen websitebezoeken op te slaan. Cookies maken het voor een (onlineshop-)server mogelijk om de browser van de bezoeker en hierdoor de bezoeker zelf te herkennen c.q. gedurende een sessie herkend te blijven.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde ‘sessie-cookies’. Deze worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist.

Een cookie kan alleen informatie bevatten die de aanbieder van de website zelf naar de gebruiker stuurt; privégegevens van de gebruiker kunnen hiermee niet worden uitgelezen. Gelieve tevens in acht te nemen dat cookies alleen door de maker van de cookies weer kunnen worden opgeroepen. Dit wil zeggen dat geen andere online aanbieders deze cookies kunnen uitlezen.

Kan ik het gebruik van cookies tegengaan?
Afhankelijk van de gebruikte browser is het voor u mogelijk om het plaatsen van cookies tegen te gaan. Hiervoor moet u slechts de instellingen van uw browser aanpassen. De procedure hiervoor is van browser tot browser verschillend. In de Help-functie in de menubalk van de meeste browsers kunt u vinden hoe u uw browser ervan weerhoudt nieuwe cookies te accepteren, hoe u uw browser erop laat wijzen als u een nieuw cookie ontvangt of ook hoe u alle reeds ontvangen cookies kunt wissen en de browser voor alle andere cookies kunt vergrendelen.

Gebruik van Google Analytics:
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een reclameanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’, d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en de analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. In het geval van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte echter eerst ingekort door Google. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar vervolgens ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en andere, met het gebruik van de website en van het internet samenhangende diensten aan de exploitant van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres zal niet met andere gegevens van Google worden gecombineerd. U kunt de opslag van Cookies verhinderen door de desbetreffende instelling van uw browser te wijzigen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig kunt benutten.

Voorkoming van de gegevensverzameling via Google Analytics
U kunt daarnaast de verzending van de gegevens die door het cookie gegenereerd zijn en betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door via de volgende link tools.google.com/dlpage/gaoptout een browser-plugin te downloaden en deze te installeren. Verdere informatie vindt u op tools.google.com/dlpage/gaoptout c.q. op www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Wij wijzen erop dat op deze website Google Analytics met de code “gat._anonymizeIp();” is uitgebreid om een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen te waarborgen.

Verdere informatie over de toepassing van cookies vindt u hierboven.

Gebruik van uw gegevens en doorgifte aan derden

Uw gegevens, die tijdens het bezoeken van de website of op grond van een vrijwillige input van u zijn verzameld, worden niet aan derden doorgegeven.

Het kan echter voorkomen dat wij wettelijk of door rechterlijk besluit ertoe verplicht zijn om gegevens af te geven. In dit geval geven wij uw gegevens alleen aan hiertoe bevoegde overheidsinstellingen en autoriteiten door en alleen in de noodzakelijke omvang.

Contactformulier: 
In het kader van ons contactformulier worden uw gegevens in overeenstemming met uw aanvraag ten behoeve van de verwerking opgeslagen en gebruikt. Hiervoor zijn alleen de voor de verwerking noodzakelijke inputs als verplichte velden aangegeven (e-mailadres, onderwerp, mededelingstekst), daarnaast kunt u verdere informatie vrijwillig invoeren (naam, telefoonnummer, plaats en straat). Een doorgifte van uw gegevens aan derden vindt niet plaats. Uw gegevens worden gewist zodra deze niet meer nodig zijn voor de verwerking.

Nieuwsbrief:
Regelmatig (in de regel wekelijks) versturen wij nieuwsbrieven ter informatie. Alleen personen die zich hiervoor uitdrukkelijk hebben aangemeld ontvangen onze nieuwsbrief. Om dit te garanderen, maken wij gebruik van de zogenaamde double opt-in-procedure. Hierbij ontvangt u na de bestelling van de nieuwsbrief een e-mail met een bevestigingslink. Pas na het aanklikken van de link bent u voor de nieuwsbrief geregistreerd en ontvangt u deze regelmatig. Voor de nieuwsbrief verzamelen wij principieel alleen de voor de verzending van de nieuwsbrief noodzakelijke gegevens (e-mailadres). Deze gegevens worden binnen de HAL Allergy Groep doelgericht verwerkt en ten behoeve van de verzending doorgegeven. Een doorgifte aan derden vindt niet plaats. Daarnaast hebt u vrijwillig de mogelijkheid om verdere gegevens aan te geven.

Indien u op een later tijdstip geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, dan kunt u ons dit te allen tijde met ingang voor de toekomst mededelen. Wij zullen vervolgens de verzending van de nieuwsbrief aan u beëindigen. De opzegging kan hierbij aan de onder aangegeven contactmogelijkheid plaatsvinden, zonder dat hiervoor andere kosten ontstaan dan de verzendkosten volgens de basistarieven. Verder bevat iedere nieuwsbrief aan het einde van de e-mail een afmeldlink, waarmee u deze eveneens kunt afzeggen.

Toestemming voor het gebruik van de gegevens voor reclamedoeleinden
Met uw toestemming tot deze privacybepalingen en tot de bestelling van de nieuwsbrief van HAL Allergy verklaart u ermee akkoord te gaan dat uw persoonsgegevens door ons voor eigen reclamedoeleinden worden verzameld, opgeslagen en verwerkt (bijvoorbeeld van de verzending van e-mailnieuwsbrieven). Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden kunt u zich te allen tijde verzetten, zonder dat hiervoor andere kosten ontstaan dan de verzendkosten volgens de basistarieven. Een mededeling in tekstvorm aan het genoemde contactadres (bijv. e-mail, fax, brief) is hiervoor voldoende.

Wijzigingsvoorbehoud:
HAL Allergy behoudt zich het recht voor om veiligheids- en privacymaatregelen te wijzigen, voor zover dit, bijvoorbeeld vanwege de technische ontwikkeling, noodzakelijk wordt. In deze gevallen zullen wij ook onze privacyverklaring overeenkomstig aanpassen. Gelieve derhalve de telkens actuele versie van onze privacyverklaring in acht te nemen.

Social Plugins:
Op onze website zijn buttons van Facebook, Twitter en Google+ geïmplementeerd. Deze zijn principieel gedeactiveerd om een anders bij de implementatie van deze buttons plaatsvindende automatische doorzending van gegevens tijdens het bezoeken van onze website aan Facebook, Twitter en Google+ op de achtergrond tegen te gaan (zogenaamde twee-kliksoplossing). Bij dit proces dienen allereerst de desbetreffende buttons te worden geactiveerd, pas daarna kunnen deze door u worden geëffectueerd en kunt u de aanbeveling voor onze website overbrengen. Hierdoor wordt voorkomen dat alleen door het bezoeken van onze website gegevens aan Facebook, Twitter en Google+ worden doorgegeven, en kunt u actief de doorzending van uw gegevens aan het sociale netwerk toelaten.