Gebruikersvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden – Disclaimer

Toepassingsgebied
Deze gebruiksvoorwaarden gelden voor de website www.hal-allergy.nl en voor alle URL’s die naar www.hal-allergy.nl worden omgeleid (bijv. www.halallergy.nl).

Met het gebruik van de voornoemde websites stemt u in met deze gebruiksvoorwaarden.

De website www.hal-allergy.nl is een vrijwillige extra service van HAL Allergy Benelux B.V. (hierna ook HAL Allergy Benelux genoemd) die te allen tijde en zonder voorafgaande aankondiging kan worden gewijzigd of beëindigd. Dit geldt ook voor de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden.

Deze internetsites zijn gericht op gebruikers in Nederland. Het is mogelijk dat de informatie of delen hiervan in andere landen geen geldigheid hebben (bijv. productinformatie, productkenmerken, prijzen).

Uitsluiting van aansprakelijkheid/inhoud van derden
De inhoud van de website wordt nauwgezet en naar eer en geweten opgesteld en onderhouden. Een garantie voor de juistheid en de actualiteit van de aangeboden informatie kan echter niet worden gegeven.

HAL Allergy Benelux B.V. is niet aansprakelijk voor schade die – hetzij direct hetzij indirect – uit het gebruik van deze website of van de door middel van links verbonden websites kan ontstaan. Ook voor schade die is ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie is HAL Allergy Benelux B.V.niet aansprakelijk.

Het world wide web dankt zijn bestaan aan de koppeling (links) van diverse websites met elkaar. Alleen zo wordt thematisch c.q. themaoverschrijdend surfen mogelijk. Gelinkte websites worden echter onder eigen verantwoordelijkheid door de desbetreffende exploitanten vervaardigd, die niet noodzakelijk met HAL Allergy Benelux B.V.zijn verbonden.

Omdat de continue juistheid en volledigheid van de op de gelinkte websites aangeboden informatie niet kan worden gegarandeerd en daar aangeboden informatie niet noodzakelijk de mening van HAL Allergy Benelux B.V.weergeeft, moeten wij ons op grond van de geldende rechtspositie helaas uitdrukkelijk van deze inhoud distantiëren.

Voor het gebruik van gelinkte websites van derden gelden hun desbetreffende gebruiksvoorwaarden/disclaimer.

Auteursrecht/links
Tenzij anders aangegeven, berust het copyright voor alle op www.hal-allergy.nl toegankelijke websites en de inhoud hiervan bij HAL Allergy Benelux B.V., Leiden.

Het gebruiken en opslaan hiervan voor privégebruik is toegestaan. Voor het commerciële gebruik of voor een andere publicatie van de inhoud is de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HAL Allergy Benelux B.V.noodzakelijk.

Een link naar sites van HAL Allergy Benelux B.V.is mogelijk en gewenst, voor zover het copyrightteken zichtbaar blijft. Omdat deze sites van frames gebruikmaken, dient voor het handhaven van de navigatiemogelijkheden zo veel mogelijk alleen naar de volgende URL’s te worden gelinkt:

www.hal-allergy.nl (welkomstpagina); 
www.hal-allergy.nl/allergieinfos/infofram.htm (welkomstpagina van de categorie allergie-informatie).
Een link naar sites van de met een wachtwoord beschermde categorie is om redenen van het reclamerecht op het gebied van geneesmiddelen niet toegestaan.

Een weergave van inhoud van HAL Allergy Benelux B.V.in frames van derden is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan. 

Medische informatie
Deze internetsites dienen voor de algemene informatie op het gebied van het thema allergie alsmede voor de informatie over HAL Allergy Benelux B.V., haar diensten en producten, waarbij specifieke informatie over alleen op recept verkrijgbare geneesmiddelen slechts voor medische professionals toegankelijk is.

Deze website dient uitdrukkelijk niet voor het geven van medisch advies voor medische leken alsmede voor zelfdiagnose c.q. het doen van therapeutische aanbevelingen. Het bezoeken van de website kan in het geval van gezondheidsproblemen een bezoek aan de arts in geen geval vervangen.

Voor informatie over het gebruik van de geneesmiddelen van HAL Allergy Benelux B.V.is de telkens geldige en de bij de verpakking van het product ingesloten gebruiksinformatie bindend.

Verstrekken van een wachtwoord
Volgens de bepalingen van de Nederlandse wet op de reclame voor geneesmiddelen mag informatie over alleen op recept verkrijgbare geneesmiddelen alleen voor leden van de medische vakkringen toegankelijk worden gemaakt. Hiertoe behoren artsen, apothekers en medewerkers van de farmaceutische industrie c.q. van de farmaceutische groothandel.

Derhalve zijn delen van de website van een toegangscontrole voorzien door het opvragen van gebruikersnaam en wachtwoord. Na het inloggen heeft de gebruiker toegang tot de uitgebreide functies van de website. Leden van de genoemde medische vakkringen kunnen inloggen met een wachtwoord van DocCheck Medical Services GmbH (er gelden de daar gepubliceerde Algemene Voorwaarden/Gebruiksvoorwaarden) of een wachtwoord bij HAL Allergy Benelux B.V. aanvragen.

Voor het verstrekken van een HALAllergy Benelux-specifiek wachtwoord worden persoonlijke gegevens verzameld die worden opgeslagen maar niet door HAL Allergy Benelux aan derden worden doorgegeven.

Het doorgeven van de HAL Allergy Benelux -toegangsgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) aan andere personen – met name aan medische leken – is niet toegestaan.