Oorzaken

Tot wel 20% van de wereldbevolking heeft last van allergische symptomen: ongeveer 1,3 miljard mensen!

Het aantal mensen met een allergie wordt elk jaar groter, en dat zijn vooral kinderen. Deze stijging wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren. Een algemeen aanvaarde theorie is dat we zoveel aandacht besteden aan onze persoonlijke hygiëne dat ons immuunsysteem niet voldoende 'gestimuleerd' wordt, terwijl deze stimulatie juist nodig is om ons immuunsysteem sterker te maken. Er lijken veel factoren een rol te spelen, de belangrijkste daarvan worden hieronder besproken.

De sterke opkomst hygiëne in de moderne samenleving lijkt een belangrijke rol te spelen bij het opwekken van allergieën. Bij onze geboorte is ons immuunsysteem nog volledig 'puur'. Terwijl het lichaam groeit wordt het immuunsysteem blootgesteld aan allerlei vreemde en schadelijke stoffen en wordt het sterker. Uiteraard wordt onze weerbaarheid niet zoveel gesterkt als vroeger omdat we nu in veel schonere omgevingen leven. Het wordt steeds waarschijnlijker dat hoe hygiënischer kinderen opgevoed worden, hoe groter de kans is dat ze later een allergie ontwikkelen. Een goed voorbeeld hiervan zijn kinderen die opgroeien op een boerderij: zij hebben in het algemeen op latere leeftijd veel minder last van allergieën.

Luchtvervuiling wordt vaak genoemd als een hoofdreden voor de sterke groei van allergische verschijnselen. Luchtvervuiling lijkt echter niet zozeer een oorzaak te zijn van allergieën als wel een katalysator. Vervuilde lucht irriteert de luchtwegen, daarmee de kans op allergieën verhogend. Pollen die in vervuilde lucht zweven, kleven aan roet- en stofdeeltjes, waardoor hun structuur verandert en hun allergene werking sterker wordt. Dit vergroot de kans op een zwaardere hooikoortsaanvallen.

Waar je woont en onder welke omstandigheden heeft grote invloed op de kans om een allergie te krijgen. Woon je in een warm, redelijk vochtig huis, dan creëer je een goede omgeving voor huisstofmijt, daarmee de kans vergrotend op een allergische reactie. Uiteraard is roken slecht voor je gezondheid. Als je gevoelig bent voor allergieën, kun je dan ook maar beter overwegen helemaal te stoppen, want roken is vaak de druppel die de emmer doet overlopen. Het versnelt de ontwikkeling van allergische reacties, deels doordat het de luchtwegen gevoeliger maakt voor allergenen. Probeer ook passief roken (meeroken) te voorkomen.

Bij allergieën speelt ook duidelijk een erfelijkheidsfactor mee. Als bijvoorbeeld één van je ouders een allergie heeft, heb je een verhoogd risico om zelf ook een allergie te krijgen (20-40%) ten opzichte van de situatie waarin beide ouders geen allergieën hebben. Hebben beide ouders allergieën, dan wordt stijgt het verhoogde risico nog verder (40-75%). Erfelijke aanleg alleen betekent echter niet dat je daadwerkelijk allergische reacties zal ontwikkelen, aangezien ook andere factoren een belangrijke rol spelen.

De meeste allergieën manifesteren zich tussen het 15e en 25e levensjaar, met als uitzondering koemelkallergie bij kleine kinderen. Hoe eerder men allergische symptomen ontwikkelt, hoe groter de kans op meer allergieën op latere leeftijd. Aan de andere kant groeien veel mensen over hun allergieën heen. Bij veel mensen zwakken de allergieën af na hun veertigste.

Daar staat tegenover dat allergieën steeds vaker bij ouderen voor lijken te komen. De oorzaak van deze trend is niet helemaal duidelijk. Wat we wel weten is dat vaak verhuizen van invloed kan zijn. Vroeger was het niet gebruikelijk om iedere paar jaar te verhuizen. Iedere keer dat je verhuist, moet je lichaam weer wennen aan nieuwe stoffen.

Allergische symptomen komen vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Voor iedere honderd allergische mannen van twintig jaar oud zijn er tachtig vrouwen. Dat onderscheid verdwijnt met de jaren. Vrouwen en mannen zijn niet in gelijke mate gevoelig voor bepaalde allergenen. Zo komt de huisstofmijtallergie meer voor bij mannen terwijl vrouwen vaker allergische reageren op katten en stuifmeel van bomen.